Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Enstitüler Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Enstitü Kontenjanları İlan Sayfası
Enstitü :
Anabilim / Anasanat Dalı :
   
Çalışma Alanı
Programı
Kontenjan
Açıklama
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans (Alan Dışı) Tezli Yüksek Lisans   1 Sistem Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans (Alan İçi) Tezli Yüksek Lisans   9 Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Bahçe Bitkileri Doktora (Alan İçi) Doktora   1 Bahçe Bitkileri Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Bahçe Bitkileri Doktora (Alan Dışı) Doktora   1 Ziraat alanındaki herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans (Alan Dışı) Tezli Yüksek Lisans   8 Ziraat Fakültesinden Lisans Mezunu olmak.