Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Enstitüler Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Enstitü Kontenjanları İlan Sayfası
Enstitü :
Anabilim / Anasanat Dalı :
   
Çalışma Alanı
Programı
Kontenjan
Açıklama
Meyve Yetiştirme ve Islahı Tezli Yüksek Lisans   9 Bahçe Bitkileri Bölümü'nden lisans mezunu olmak.
Meyve Yetiştirme ve Islahı Tezli Yüksek Lisans   1 Ziraat Fakültesi veya Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Meyve Yetiştirme ve Islahı Tezli Yüksek Lisans   1 Bitki Koruma Bölümü'nden lisans mezunu olmak.
Yatay Geçiş Doktora   2 Bahçe Bitkileri Anabilimdalın'da doktora yapıyor olmak.
Meyve Yetiştirme ve Islahı Doktora   1 Ziraat Fakültesi bünyesindeki Anabilim Dallarının birinde veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Sebze Yetiştirme ve Islahı Tezli Yüksek Lisans   1 Ziraat Fakültesi mezunu olmak.
Sebze Yetiştirme ve Islahı Doktora   1 Bahçe Bitkileri Anabilimdalı'nda yüksek lisans yapmış olmak.
Bağ Yetiştirme ve Islahı Tezli Yüksek Lisans   2 Bahçe Bitkileri Bölümü'nden lisans mezunu olmak.